Лекції

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
СУТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ
СИСТЕМИ І ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАРКЕТИНГОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА
МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ